OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem informacyjnym RODO art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanej z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja celów publicznych, które naszą placówkę z Państwem łączą lub łączyły, wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetworzenia Państwa danych osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań nie byłaby możliwa. Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, ul Chopina 6; 58-580 Szklarska Poręba.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie jest Pan Marcin Wylegała. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 669860421 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej na podstawie:

a) rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646),

b) rozporządzenia MEN z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).

4. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia  w Szklarskiej Porębie informuje, że przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe:

- imię lub imiona i nazwisko uczestnika,
- imiona i nazwiska rodziców uczestnika,
- data i miejsce urodzenia uczestnika,
- adres zamieszkania oraz zameldowania rodziców uczestnika,
- PESEL uczestnika,
- informacje o stanie zdrowia uczestnika,
- informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie,
- informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika.

5. Dane mogą zostać przekazywane do nadrzędnych jednostek, które sprawują nadzór nad placówką oświatową oraz innych podmiotów, w tym do: jednostki samorządu terytorialnego, przychodni lekarskiej,  Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodne z:

a) ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. 2017, poz. 2159, 2203)
b) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 996).

6. Dane osobowe przetwarzane przez Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie   będą przechowywane prze okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z ustawą z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst. jedn.: Dz. U. 2018, poz. 217).

7. Jeśli, pomimo przekazania nam danych, nie nastąpiła żadna relacja, Pana/Pani dane będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z poważaniem:

Sylwia Mosur-Polowczyk
Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia
w Szklarskiej Porębie

807072
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Ub. tydzień
Miesiąc
Ub. miesiąc
Razem
16
157
444
805449
3353
6683
807072

Twój adres IP: 18.205.109.82
Teraz jest: 2019-09-19 02:22:30