Informacje zgodne z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z siedzibą: ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie, na adres Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych na podstawie przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
 4. Dane mogą być udostępniane w oparciu o udzielone zgody w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie placówki.
 5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji w zakresie działania archiwów zakładowych, na czas realizacji usługi związanej z realizacją celów ustawowych.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Podanie informacji jest wymogiem ustawowym.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Informacje dotyczące monitoringu

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z siedzibą: ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie możliwy jest, pisemnie, na adres Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, nadzoru prawidłowych zachowań osób przebywających na terenie placówki oraz ujawniania i eliminowania sytuacji krytycznych w tym kontroli przebywania na terenie placówki osób nieupoważnionych.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora i przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenie przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
922705
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Ub. tydzień
Miesiąc
Ub. miesiąc
Razem
112
155
267
921587
3073
3322
922705

Twój adres IP: 3.215.177.171
Teraz jest: 2021-09-28 22:03:51